Normy i tolerancje produktów, specyfikacje, katalogi, wzorniki, próbki.

NORMY I TOLERANCJE PRODUKTÓW, SPECYFIKACJE, KATALOGI, WZORNIKI, PRÓBKI.

 1. Do tolerancji w zakresie wymiarów i innych parametrów odnoszą się ogólnie stosowane w tej branży normy dla poszczególnych rodzajów wyrobów, o ile Strony nie zastrzegły w formie pisemnej inaczej. W szczególności Sprzedawca zastrzega sobie prawo wystąpienia odchyleń w kolorystyce.
 2. W przypadku przekazania Kupującemu próbki towaru podstawą odbioru jakościowego towaru jest przekazana próbka. W odniesieniu do przekazanych próbek użycie mają ogólnie przyjęte zasady, dotyczące oceny partii na podstawie wzorca.
 3. Katalogi, opisy, szkice, rysunki, wizualizacje, specyfikacje, zdjęcie aranżacyjne i materiały reklamowe, publikowane, wydawane bądź udostępniane przez Sprzedawcę stanowią wyłącznie podstawę do identyfikacji wyrobów oraz przedstawienia przybliżonego wizerunku opisywanych towarów i jednocześnie nie mogą stanowić dla Kupującego punktu odniesienia czy też części umowy w zakresie innym niż to uzgodniono pomiędzy Stronami. W szczególności Sprzedawca nie sugeruje zastosowania, czy użytkowania oferowanych produktów.
 4. Kupujący uznaje, iż katalogi, opisy, szkice, rysunki, wizualizacje, specyfikacje, zdjęcie aranżacyjne i materiały reklamowe, publikowane, wydawane bądź udostępniane przez Sprzedawcę zostały wydane i przekazane w celu identyfikacji produktów, a ich zastosowanie w określonym celu zależy od woli i oceny Kupującego oraz odbywa się na jego ryzyko i odpowiedzialność.
 5. Sprzedawca ma prawo, w każdym czasie, dokonać dowolnych zmian w katalogach, opisach, szkicach, rysunkach, specyfikacjach, materiałach reklamowych, a co za tym idzie w produktach, które w istotny sposób nie wpływają na jakość, funkcjonowanie, czy przeznaczenie produktu oraz jego koszt jeżeli uzna to za konieczne z uwagi na zmieniające się wymagania formalno – prawne lub wynikać będzie to ze stałego dążenia do poprawy i ulepszania produktów.
 6. Jeżeli dany produkt dostarczony jest w oparciu o wymagania, czy wytyczne Kupującego lub też specyfikacje zostały zmienione i dostosowane do wymagań Kupującego w takim przypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie spełnienia wymogów formalno – prawnych w zmienionych przez Kupującego specyfikacjach. Sprzedawca nie ponosi też odpowiedzialności w takiej sytuacji za produkt w zakresie wprowadzonych wymagań, czy wytycznych Kupującego.
 7. W przypadku wykonania Produktów bądź usług na indywidualne zamówienie wg dostarczonych przez Kupującego projektów, rysunków technicznych, dokumentacji bądź szkiców podstawą odbioru jakościowego są dostarczone przez Kupującego projekty, rysunki , dokumentacje lub szkice z uwzględnieniem tolerancji w zakresie wymiarów i innych parametrów oraz ogólnie stosowane w tej branży normy dla poszczególnych rodzajów wyrobów o ile Strony nie zastrzegły w formie pisemnej inaczej. Użytkowanie, czy przeznaczenie produktów następuje na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność Kupującego.
 8. Zmiana, czy przeróbka wykonana na życzenie Kupującego w standardowych produktach z dostępnej u Sprzedawcy oferty Producenta/Dostawcy/Wykonawcy, nawet jeśli jest akceptowana przez Producenta/Dostawcę/Wykonawcę, zwalnia Sprzedawcę z odpowiedzialności wobec Kupującego za przedmiotową modyfikację lub za produkt lub usługę z tą modyfikacją i jest wykonana na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność Kupującego z wyłączeniem wszelkich roszczeń wobec Sprzedawcy.
 9. Drewno jest produktem naturalnym, który pod względem struktury i rysunku słojów posiada zróżnicowaną optykę. Każdy element drewniany w meblu jest cząstką natury, która nawet po rozcięciu, wykazuje swoistość grubości, struktur i podatności, dlatego w wyglądzie drewna występują naturalne różnice. Próbki koloru mogą służyć wyłącznie jako punkt orientacyjny, ponieważ struktura drewna ulega zmianie wraz z każdym poszczególnym pniem wybranym do obróbki. Sęki i przerośnięcia są oznaką autentyczności, tak samo jak różnice w zabarwieniu kolorystycznym.
 10. Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi tkanin i skór naturalnych. Różnice te nie mogą być podstawą reklamacji. Podobnie różnice barw materiałów obiciowych, będące następstwem oświetlenia światłem sztucznym nie podlegają reklamacji.
 11. Cechami charakterystycznymi dla mebli wykonanych w całości ze skóry naturalnej są występujące różnice w fakturze błamów skóry, ślady po bliznach, naturalne znamiona na skórze, zapach skóry; nie są one wadami mebli i nie podlegają reklamacji. Stosowanie niewłaściwie środków czyszczących może spowodować zmiany kolorystyczne powierzchni skórzanych.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl